தற்போது நமது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வீடுகளில் தேக்கு மரங்கள் பூத்து குலுங்கும் காட்சிகளை

தற்போது நமது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வீடுகளில் தேக்கு மரங்கள் பூத்து குலுங்கும் காட்சிகளை

in News / Local

தற்போது நமது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வீடுகளில் தேக்கு மரங்கள் பூத்து குலுங்கும் காட்சிகளை பல இடங்களில் காண முடிகிறது , சமவெளி பகுதியில் பெய்யும் மழை மற்றும் அதன் வளமையின் பிரதிபலிப்பு இந்த காட்சிகள் எல்லாம் கிளிக் :- நாகர்கோவில் பீச்ரோடு பகுதியில் கண்ட காட்சி.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Go to Top